Hva er ren luft?

Blueair Products

Blueair Products

Play video
 
 

Helserisikoene ved dårlig luft

Det du ikke ser kan faktisk skade deg og luftforurensning er en stor risiko for helsen din. Ved å puste renere luft hevder Verdens Helseorganisasjon (WHO) at du kan redusere risikoen for slag, hjertesykdom, lungekreft og åndedrettssykdommer som astma. En luftrenser fra Blueair fjerner forurensende stoffer i luften og reduserer dermed i stor grad de helsemessige effektene knyttet til å puste dårlig luft innendørs.

Play video

De vanligste forurensende stoffene i luften innendørs er produkter fra forbrenning, biologiske partikler fra mugg, allergener fra kjæledyr, flyktige organiske forbindelser, blystøv og asbest. Luft innendørs kan også inneholde over 900 forskjellige typer kjemikalier i gassform og partikler mindre enn 2,5 mikron, ifølge Europakommisjonens forskningskomite for helse- og miljørisikoer. Å puste ørsmå forurensende stoffer som du ikke kan se, utgjør en risiko for deg. Disse passerer gjennom lungevevet og inn i blodomløpet ditt og sirkulerer gjennom kroppen din og blir værende der. Den oransje sirkelen ovenfor representerer størrelsen på et gjennomsnittlig menneskehår med en diameter på 60 mikron, noe som er enormt hvis du sammenligner det med partikler.

Tips for å forbedre innendørs luftkvalitet

Luftrensere for astma

Astma er en kronisk lungesykdom som vanligvis forbindes med eksponering for ultrasmå partikler, noe som fører til betennelse i lungeluftveiene.

Luftrensere for allergener fra kjæledyr

Det er ikke håret fra kjæledyrene, men i stedet flasset som katter, hunder eller andre kjæledyr produserer som svever i luften og fremkaller allergiske symptomer.

Luftrensere for støvmidd

De er mikroskopiske, insektlignende skadedyr som oppholder seg i puter, madrasser, pledd, tepper, klær og andre myke materialer. Støvmidd forårsaker noen av de mest vanlige allergenene innendørs og utløser allergiske reaksjoner og astma for personer som er følsomme for støvmidd.

Luftrensere for tobakksrøyk

I henhold til den amerikanske kreftforeningen kan tobakksrøyk klassifiseres i to forskjellige kategorier, røyk fra sigaretter og generell røyk. Sekundær røyk også kjent som miljømessig tobakksrøyk er en kombinasjon av disse to. Utpustet røyk er mer giftig med høyere konsentrasjoner av kreftfremkallende stoffer.

Luftrensere for flyktige organiske forbindelser, lukt og gass

En luftrenser er en flott måte å eliminere skadelige gasser og uønskede lukter fra innendørsmiljøet på, men typen filter som kreves for å fjerne forurensende stoffer i gassform blir ofte oversett.

Luftrensere for forkjølelser og virus

Hold deg selv og din familie frisk ved å velge en luftrenser som kan eliminere forkjølelser og virus fra luften i hjemmet.

 
 
Stay in control with the Blueair Friend App

Behold kontrollen

Ved å overvåke luften innendørs og utendørs med Blueair Friend appen kan du oppnå bedre kontroll over luften du puster inn i tillegg til helsen din og generelt velvære. Du får vite når luften rundt deg er forurenset og når du må iverksette tiltak for å unngå usunn luft som kan forårsake allergier, astmaanfall eller andre negative helseproblemer. Last ned appen via App Store eller Google Play.