Search away

Vad är ren luft?

Blueair Produkter

Blueair Produkter

Spela video
 
 

Hälsorisker med dålig luft

Det finns risker man inte ser med blotta ögat. Luftföroreningar är en sådan risk - och därtill en stor risk för din hälsa. Genom att andas renare luft kan man enligt Världshälsoorganisationen (WHO) minska risken för stroke, hjärtsjukdomar, lungcancer och astma. En luftrenare från Blueair tar bort luftburna föroreningar och minskar avsevärt hälsorisker som förknippas med dålig inomhusluft.

Spela video

De vanligaste luftföroreningarna inomhus kommer från förbränningsprodukter, biologiska partiklar från exempelvis mögel, djurallergener, pollen, flyktiga organiska ämnen (volatile organic compounds, VOC), blydamm och asbest. Inomhusluften kan innehålla över 900 olika typer av kemikalier i gasform samt luftburna partiklar mindre än 2,5 mikrometer (PM2.5), allt enligt EU-kommissionens vetenskapliga kommitté för hälso- och miljörisker. När du andas in dessa mikroskopiska, osynliga föroreningar utsätts du för risker. Föroreningarna passerar genom din lungvävnad, in i blodomloppet, där de cirkulerar och blir kvar. 

Tips för att förbättra din inomhusluft

Luftrenare mot astma

Astma är en kronisk lungsjukdom som är kopplad till exponering av ytterst små partiklar, som orsakar inflammationer i våra luftvägar.

Luftrenare mot djurallergener

Det är inte själva djurhåren, utan snarare de djurallergener som katter, hundar och andra däggdjur avger som hamnar i luften och orsakar allergiska symptom.

Luftrenare mot dammkvalster

Dammkvalster är mikroskopiska, insektsliknande skadedjur som lever i kuddar, madrasser, filtar, mattor, kläder och andra mjuka material. Dammkvalster kan orsaka några av de vanligaste inomhusallergenerna och utlösa allergiska reaktioner och astma hos känsliga personer.

Luftrenare mot tobaksrök

Enligt det amerikanska cancerförbundet kan tobaksrök klassificeras i två kategorier: "sidestream smoke" och "mainstream smoke". Passiv rökning, även kallad omgivande tobaksrök, är en kombination av dessa två. Sidestream-rök är giftigare och har högre halter cancerogener.

Luftrenare mot VOC, lukter och gas

En luftrenare är ett bra sätt att ta bort skadliga gaser och oönskade lukter från inomhusmiljön, men det är också viktigt att se till filtertyp när det gäller att ta bort föroreningar i gasform.

Luftrenare mot förkylningar och virus

Håll dig och din familj frisk genom att välja en luftrenare som kan ta bort förkylningar och virus från luften hemma hos dig.

 
 
Stay in control with the Blueair Friend App

Behåll kontrollen

Genom att övervaka din inom- och utomhusluft med appen Blueair Friend kan du få bättre kontroll över den luft du andas in, samt över din hälsa och ditt välmående. Du kommer att veta när luften omkring dig är förorenad och när du bör vidta åtgärder för att undvika ohälsosam luft som kan orsaka allergier, astmaattacker eller andra negativa hälsoeffekter. Hämta appen via App Store eller Google Play.