Search away
Designed to Last

Pålitlig

Blueairs luftreningssystem designas och tillverkas för att kunna användas under många år. Enhetens hölje är tillverkat av galvaniserat stål i stället för oljebaserad plast. Pålitligt och långlivat för ett hölje som tål tidens tand.

Miljö - Enkel återvinning.

Enkel återvinning

Blueair strävar efter att använda de mest miljövänliga materialen som finns tillgängliga i sin tillverkning, så att luftrenarna kan återvinnas i sin helhet när de uppnått sin livslängd. Produkterna är konstruerade för att snabbt kunna demonteras och återvinnas. Om din Blueair-luftrenare trots allt hamnar på en soptipp i stället för på återvinningen avger stålhöljet inga gifter som skadar den omgivande miljön. Den pulverlackerade ytan avger inte heller några gaser.

Miljö - Inga kemiska tillsatser. Någonsin.

Inga kemiska tillsatser. Någonsin

Eftersom polypropenfiber är vattenavstötande behövs inga kemiska bakteriostater eller mögelinhibitorer användas i Blueairs luftrenare. I stället för att absorbera den fukt som utgör grogrunden för bakterier stöter polypropenen bort vatten och förhindrar därigenom på ett naturligt sätt tillväxten av bakterier, mögel och mjöldagg i filtret.

Miljö - Ojämförbar effektivitet.

Ojämförbar effektivitet

Blueairs avancerade fläktenhet förbrukar mycket lite energi. Våra system förbrukar inte mer energi än en glödlampa: 5–20 W på låg hastighet och 10–120 W på hög hastighet, beroende på vilken modell det gäller. Alla apparater med hög effektivitet och en låg energiförbrukning hjälper till att minska vår totala användning av fossila bränslen.