Search away
HEPASilent - Combining the best

Kombinerar de bästa egenskaperna hos elektrostatisk och mekanisk filtrering

Så funkar det

  1. Den ultratysta fläkten suger in luft i luftrenaren.
  2. Luftburna partiklar passerar genom en partikelladdningskammare, där de blir elektriskt laddade.
  3. När den förorenade luften passerar filtret fastnar laddade partiklar i varierande storlek i dess polypropenfibrer.