Search away
12 Filters
กำลังแสดง 12 Filters . โปรดทำการเลือกด้านบนเพื่อลดรายการของคุณลง
 • เทคโนโลยี HEPASilent
 • กำจัดสารพิษที่เป็นอันตราย
ทำงานกับ:
203205270E270E Slim280i203 Slim
 • เทคโนโลยี HEPASilent
 • มุ่งจัดการควันบุหรี่และกลิ่นไม่พึงประสงค์
ทำงานกับ:
203205270E270E Slim280i203 Slim
 • เทคโนโลยี HEPASilent
 • กำจัดสารพิษที่เป็นอันตราย
ทำงานกับ:
403405480i450E
 • เทคโนโลยี HEPASilent
 • มุ่งจัดการควันบุหรี่และกลิ่นไม่พึงประสงค์
ทำงานกับ:
403405480i450E
 • เทคโนโลยี HEPASilent
 • กำจัดสารพิษที่เป็นอันตราย
ทำงานกับ:
503505603680i650E550E605
 • เทคโนโลยี HEPASilent
 • มุ่งจัดการควันบุหรี่และกลิ่นไม่พึงประสงค์
ทำงานกับ:
503505603680i650E550E605
 • Removes gases, VOCs & odors
 • HEPASilent technology
ทำงานกับ:
503505603650E501510555EB601605
 • มอบอากาศบริสุทธิ์ให้อย่างเงียบสนิท
 • กำจัดสารพิษที่เป็นอันตราย
ทำงานกับ:
SenseSense+
 • การกรองอากาศระดับมืออาชีพ
 • กำจัดสารพิษที่เป็นอันตราย
ทำงานกับ:
Pro MPro LPro XL
 • การกรองอากาศระดับมืออาชีพ
 • มุ่งจัดการควันบุหรี่และกลิ่นไม่พึงประสงค์
ทำงานกับ:
Pro MPro LPro XL
 

ต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นกรองของเราหรือไม่?

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่? ติดต่อเรา